Vitalus 088 - 259 259 8

 

De werkgever is verplicht de PMO aan te bieden aan de werknemer. Voor de werknemer is deelname niet verplicht.

 

PMO, Periodiek Medisch Onderzoek

Het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) wordt ook wel Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) genoemd. In het PMO worden alleen dié aspecten van de gezondheid onderzocht die een relatie hebben met de gevaren en risico’s in het werk. Bevindingen uit de RI&E en ziekteverzuimbegeleiding kunnen ook in dit onderzoek meegenomen worden.

Zo hoeft bijvoorbeeld alleen het gehoor onderzocht te worden als er in het werk sprake is van geluidsdosis niveaus die kunnen leiden tot gehoorschade. Of bijvoorbeeld onderzoek naar de hoge werkdruk bij docenten op een school.

De werkgever is verplicht om het periodiek medisch onderzoek aan zijn werknemers aan te bieden. Voor de werknemer is deelname echter niet verplicht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door gecertificeerde bedrijfsartsen.

Vraag direct een vrijblijvende offerte aan!