Vitalus 088 - 259 259 8

BHV cursus basis

Word bedrijfshulpverlener en leer hoe te handelen bij een calamiteit. Denk aan iemand die gevallen is, er is brand of het gebouw moet ontruimd worden. Bij Vitalus bent u verzekerd van een landelijk erkend diploma. De BHV basiscursus geven we namelijk volgens de richtlijnen van het NIBHV die de cursussen certificeert.

Bekijk onze actuele BHV cursusagenda. Heeft u 5 deelnemers of meer? Dan verzorgen we de BHV basiscursus ook op uw locatie.

Onze BHV basiscursus wordt alleen door deskundige docenten gegeven. Wij vinden het belangrijk dat uw mensen goed opgeleid worden!

Bekijk onze BHV cursusagenda  >>

  Certificaat  Officieel NIBHV diploma
  Cursusduur  2 cursusdagen
  Tijd
 8:30 – 16:00 uur
  Geldigheid  1 jaar
  Lesmateriaal  Cursusboek
  In-company  Offerte
  Trainingscentrum
 € 265,- excl. BTW
  

Lesprogramma
Op de eerste cursusdag wordt les gegeven in spoedeisende- en niet-spoedeisende hulp. Op de tweede dag volgen de onderwerpen brandbestrijding, ontruiming & communicatie. Dit is inclusief een leerzame blustraining.

Waarom bedrijfshulpverlener?

We leiden uw collega’s op zodat zij deskundige bijstand kunnen verlenen bij een calamiteit. Denk aan brand, ongevallen en situaties waarbij het gebouw ontruimd moet worden.

 

 

Veelgestelde vragen BHV cursus

Hoeveel BHV-ers heb ik nodig?
Aan de hand van de restrisico’s en de aard en grootte van het bedrijf dienen één of meer werknemers te worden aangesteld als BHV’er (artikel 15 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet). Te allen tijde dient minimaal één medewerker beschikbaar te zijn voor Bedrijfshulpverlening. Bij het organiseren van de BHV dient de werkgever rekening te houden met ziekte, vakantie en ploegendiensten om de continuïteit van de BHV te waarborgen.

Wat zijn de taken van de BHV-ers?
De taken van de BHV’er(s):
• het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
• het beperken en bestrijden van brand en beperken van de gevolgen van ongevallen;

• het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen.

Moet een klein bedrijf ook over BHV beschikken?
Ja, elke werkgever is verplicht om BHV te organiseren. In kleine bedrijven kan de werkgever zelf de BHV-taken uitvoeren. In deze situatie dient hij/zij wel een BHV-er aan te wijzen om bij afwezigheid te vervangen. Om aan de eis te voldoen dat er altijd een BHV-er aanwezig dient te zijn.

 

Vraag direct een offerte aan

Reserveer direct uw cursus via onze cursusagenda
of vraag direct een vrijblijvende offerte aan