Vitalus 088 - 259 259 8

Veiligheidsadvies en onderzoek

Veilig werken begint met risico’s inventariseren

Met het in kaart brengen van de risico’s en omstandigheden creëer je een goed vertrekpunt voor veilig werken. Vaak met het laten van een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Uit de RI&E kan blijken dat nadere inventarisaties nodig zijn. Bijvoorbeeld voor de aandachtsgebieden fysieke belasting, beeldschermwerk, geluid, klimaat en gevaarlijke stoffen. Dit vraagt expertise van onze veiligheidskundigen en arbeidshygienisten.

Structuur geven aan uw BHV-organisatie

We helpen u bij het structuur geven van uw BHV-organisatie. We leiden uw mensen op, geven een adviserende rol in de veiligheid en maken eventuele veiligeheidsdocumenten.  Scenario’s kunnen we met uw medewerkers oefenen. Veilig werken is een continue proces waarbij de werkgever en werknemers betrokken zijn.

Veiligheidsdocumenten

We maken conform de huidige NEN normen de benodigde veiligheidsdocumenten. Het bedrijfsnoodplan, het ontruimingsplan en de ontruimingsplattegronden in het kader van de brandveiligheid. Veiligheidsdocumenten vormen een wezenlijk onderdeel binnen het veiligheidsbeleid van elke organisatie waar mensen werken.

Vraag direct een offerte aan

Reserveer direct uw cursus via onze cursusagenda
of vraag direct een vrijblijvende offerte aan