Vitalus 088 - 259 259 8

Ontruimingsoefening

Door jaarlijks een ontruimingsoefening te houden blijven uw bedrijfshulpverleners getraind om snel en adequaat te handelen in een noodsituatie. Denk bijvoorbeeld aan een ongeval, brand, explosiegevaar, ontsnapping van giftige gassen of gevaarlijke vloeistoffen, stralingen, het uitvallen van installaties etcetera. Een coördinerende en aansturende rol is daarbij weggelegd voor de ploegleider of Hoofd BHV in de organisatie.

Mensen die een ontruimingsoefening wel eens hebben meegemaakt weten dat het niet altijd eenvoudig is om tot een effectieve samenwerking en communicatie tijdens zo’n inzet te komen.

Opbouw van de ontruimingsoefening

Ter voorbereiding:

  • Voorbespreking met de verantwoordelijken.
  • Verkenning van het gebouw.
  • Bespreken van de noodprocedures.

De dag van de oefening:

  • Voorbereiding van het scenario met verantwoordelijken.
  • De oefening.
  • Evaluatie met alle betrokkenen.

De opbouw en inhoud van de oefening worden volledig afgestemd op uw organisatie. Bij de oefening kunnen ook Lotus slachtoffers ingezet worden.

Vraag direct een vrijblijvende offerte aan!