Vitalus 088 - 259 259 8

Laatste nieuws

 • 2018: Verplicht EHBO voor kinderopvang
  Vanaf 1 januari 2018 zijn kinderdagverblijven en peuterspeelzalen verplicht hun werknemers op te leiden tot eerstehulpverleners. Op elk kinderdagverblijf en peuterspeelzaal moet altijd een werknemer aanwezig zijn met een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Sinds 2015 zijn gastouders al verp
  Lees meer
 • De nieuwe Arbowetgeving 1 Juli 2017
  Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol
  Lees meer
 • Elk bedrijf moet ten minste 1 preventiemedewerker hebben
  Ruim de helft van de Nederlandse bedrijven heeft geen preventiemedewerker aangesteld. Meer dan twee derde van de werknemers weet dan ook niet of maar heel beperkt wat zo’n medewerker hoort te doen. De preventiemedewerker ontbreekt bij bedrijven met vijftig tot honderd werknemers in 17% van de geva
  Lees meer