Vitalus 088 - 259 259 8

Veiligheidsadvies en onderzoek

Veilig werken begint met risico’s inventariseren

Door eerst de risico’s en omstandigheden in kaart te brengen creëer je een goed vertrekpunt voor veilig werken. Dit kan door het opstellen van een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Uw preventiemedewerker kan dit doen of Vitalus kan het voor u uitvoeren. Uit de RI&E kan blijken dat nadere inventarisaties nodig zijn. Bijvoorbeeld voor de aandachtsgebieden fysieke belasting, beeldschermwerk, geluid, klimaat en gevaarlijke stoffen. Dit vraagt expertise van onze veiligheidskundigen en arbeidshygienisten.

Ondersteuning bij structuur geven aan uw BHV-organisatie

We helpen u structuur geven van uw BHV-organisatie. We kunnen uw mensen opleiden en trainen, een adviserende rol in de veiligheid of ondersteuning bij het uitwerken en oefenen van diverse scenario’s die zich bij een calamiteit kunnen voordoen. Veiligheid en veilig werken is een continue proces waarbij de werkgever en werknemers betrokken zijn.

Maken van veiligheidsdocumenten

We maken ook voor u de benodigde veiligheidsdocumenten, conform de NEN-normen. Zoals het bedrijfsnoodplan, het ontruimingsplan, de ontruimingsplattegronden en kunnen bouwtekeningen actualiseren in het kader van de brandveiligheid. De veiligheidsdocumenten vormen een wezenlijk onderdeel binnen het veiligheidsbeleid van elke organisatie waar mensen werken.

Vraag direct een offerte aan

Reserveer direct uw cursus via onze cursusagenda
of vraag direct een vrijblijvende offerte aan!