Vitalus 088 - 259 259 8

Consultancy en onderzoek

Veilig werken begint met risico’s inventariseren

Door eerst de risico’s en omstandigheden in kaart te brengen creëer je een goed vertrekpunt voor veilig werken. Dit kan door het opstellen van een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Uw preventiemedewerker kan dit doen of Vitalus voert het voor u uit. Uit de RI&E kan blijken dat nadere inventarisaties nodig zijn. Bijvoorbeeld voor fysieke belasting, beeldschermwerk, geluid, klimaat en gevaarlijke stoffen. Dit vraagt expertise van onze veiligheidskundigen en arbeidshygienisten.

Ondersteuning bij structuur geven aan uw BHV-organisatie

We helpen u bij het verder structuur geven van uw BHV-organisatie. Dit kan gaan om het opleiden en trainen van uw mensen, een adviserende rol in de veiligheid en ondersteuning bij het oefenen op diverse scenario’s bij een calamiteit. Veiligheid en veilig werken blijft een continue proces waar zowel de werknemers als werkgever bij betrokken zijn.

Maken van veiligheidsdocumenten

Verder maken we voor u de benodigde veiligheidsdocumenten. Zoals het bedrijfsnoodplan, het ontruimingsplan, de ontruimingsplattegronden en actualiseren we bouwtekeningen in het kader van de brandveiligheid. De documenten vormen een wezenlijk onderdeel binnen het veiligheidsbeleid van elke organisatie waar mensen werken. Onze veiligheidsdocumenten worden gemaakt volgens de NEN-normen.

 

Vraag direct een offerte aan

Reserveer direct uw cursus via onze cursusagenda
of vraag direct een vrijblijvende offerte aan!